back

Visibility

Nieuwsbrieven en klantgebondenheid

Net als met een blog, kunt u met een nieuwsbrief het vertrouwen van uw publiek winnen (OU behouden) en hun verwachtingen begrijpen. Deze klantgebondenheid zal u een bonus geven op uw handelsmerk en is van fundamenteel belang, gezien u hiermee met uw beste inkomstenbron, nl. uw huidige klanten, in contact kan blijven.